Резултатите от международното проучване, представляващо основата за разработване, планиране, реализиране и оценка на смесено ориентиране и консултиране за целевата група на проекта.

Прочетете още

Рамка на компетенциите, съобразена с Европейската квалификационна рамка, която да допълва и разширява професионално придобитите квалификации и текущото обучение, предлагано на специалистите по IAG, професионалните и кариерните консултанти.

Прочети повече

Връзката ще ви отведе в платформата DISCO, където се намират всички разработени учебни материали.

Прочети повече

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за европейско образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях