Проектът DISCO подкрепя нуждите на C-VET за практикуващи ориентири, включително консултанти по заетостта и кариерата, които са изправени пред радикални предизвикателства и променят вашата практика. Той ще подобри техните цифрови компетенции и ще подпомогне доставчиците на услугите за ориентиране и изискване при планирането и прилагането на необходимата цифрова трансформация в информацията, съветите и насоките (IAG), като част от културна промяна в ПОО, където цифровата трансформация на пазара на труда може да бъде напълно включване в ежедневната работа на ръководения персонал.

Финансиран от ниски съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези в ниския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито един съюз е по-нисък, нито EACEA може да носи отговорност за тях.